Checklist of fruit fly species occuring or likely to occur in Ontario (classification based on Norrbom et al. 1999)

‡ - New Canadian record

† - New Ontario record

* - Species not yet recorded in Ontario, but likely to occur

◊ - Species recorded from Ontario since Foote et al. (1993)

● – Barcode Acquired

 

Subfamily Trypetinae

Tribe Adramini

Euphranta Loew

Euphranta canadensis (Loew)

Tribe Carpomyini

Subtribe Carpomyina

Rhagoletis Loew

Rhagoletis basiola (Osten Sacken)

Rhagoletis chionanthi Bush

Rhagoletis cingulata (Loew)

Rhagoletis cornivora Bush

Rhagoletis fausta Osten Sacken

Rhagoletis juniperina Marcovitch ◊●

Rhagoletis meigenii (Loew)

Rhagoletis mendax Curran

Rhagoletis pomonella (Walsh)

Rhagoletis striatella Wulp

Rhagoletis suavis (Loew) ‡●

Rhagoletis tabellaria (Fitch)

Rhagoletis zephyria Snow

Rhagoletotrypeta Aczél

Rhagoletotrypeta rohweri Foote ‡●

Zonosemata Benjamin

Zonosemata electa (Say)

Tribe Trypetini

Subtribe Chetostomatina

Chetostoma Rondani

Chetostoma californicum Blanc

Paramyiolia Shiraki

Paramyiolia nigricornis (Doane)

Parastenopa Hendel

Parastenopa limata (Coquillett)

Subtribe Trypetina

Euleia Walker

Euleia fratria (Loew)

Strauzia Robineau-Desvoidy

Strauzia arculata (Loew)

Strauzia intermedia (Loew)

Strauzia longipennis (Wiedemann)

Strauzia perfecta (Loew)

Trypeta Meigen

Trypeta flaveola Coquillett ◊●

 

Subfamily Tephritinae

Tribe Acrotaeniini

Tomoplagia Coquillett

Tomoplagia obliqua (Say) ◊●

Tribe Cecidocharini

Procecidochares Hendel

Procecidochares atra (Loew)

Procecidochares gibba (Loew) *

Procecidocharoides Foote

Procecidocharoides penelope (Osten Sacken)

Tribe Dithrycini

Subtribe Eurostina

Eurosta Loew

Eurosta comma Wiedemann ◊●

Eurosta cribrata (Wulp) *

Eurosta fenestrata Snow

Eurosta latifrons (Loew) *

Eurosta solidaginis solidaginis (Fitch)

Tribe Eutretini

Eutreta Loew

Eutreta caliptera (Say)

Eutreta frontalis Curran

Eutreta novaeboracensis (Fitch)

Stenopa Loew

Stenopa vulnerata (Loew) †●

Xanthomyia Phillips

Xanthomyia platyptera (Loew) ◊●

Tribe Myopitini

Urophora Robineau-Desvoidy

Urophora affinis affinis (Frauenfeld)

Urophora cardui (Linnaeus) ◊●

Urophora quadrifasciata quadrifasciata (Meigen) ◊●

Tribe Noeetini

Acidogona Loew

Acidogona melanura (Loew) *

Jamesomyia Quisenberry

Jamesomyia geminata (Loew)

Tribe Tephritini

Campiglossa Hendel

Campiglossa albiceps (Loew)

Campiglossa farinata (Novak)

Campiglossa genalis (Thomson)

Campiglossa sabroskyi Novak †●

Dioxyna Frey

Dioxyna picciola (Bigot)

Euaresta Loew

Euaresta aequalis (Loew)

Euaresta bella (Loew)

Euaresta festiva (Loew)

Euarestoides Benjamin

Euarestoides abstersus (Loew) *

Euarestoides acutangulus (Thomson) *

Neotephritis Hendel

Neotephritis finalis (Loew)

Tephritis Latreille

Tephritis angustipennis (Loew)

Tephritis araneosa (Coquillett)

Tephritis candidipennis Foote

Tephritis michiganensis Quisenberry

Tephritis pura (Loew)

Tephritis webbii Doane

Trupanea Schrank

Trupanea actinobola (Loew)

Trupanea dacetoptera Phillips

Xanthaciura Hendel

Xanthaciura tetraspina (Phillips) ◊●

Tribe Terellini

Neaspilota Osten Sacken

Neaspilota alba (Loew) *

Neaspilota albidipennis (Loew) ◊●

Neaspilota footei Friedberg & Mathis

Neaspilota reticulata Norrbom & Foote

Neaspilota vernoniae (Loew)

Terellia Robineau-Desvoidy

Terellia palposa (Loew)

Terellia ruficauda (Fabricius)

Tribe Xyphosiini

Icterica Loew

Icterica circinata (Loew)

Icterica seriata (Loew)

bschome